כתיבת מכתב ערעור על תוצאות מבחן

כתיבת מכתב ערעור על תוצאות מבחן

כתיבת מכתב ערעור על תוצאות מבחן

כ”ג שבט תשע”ב
‏16/02/2012
לכבוד
הגברת ח.ט
שלום רב,

הנדון: ערעור על תוצאות מבחן בנציבות שירות המדינה של א.ר. למכרז שמספרו….

אני, הח”מ, עבדתי בעבר בשירות המדינה בתפקיד של רכז בכיר ביחידת הפיצו”ח (פיקוח צומח וחי במשרד החקלאות יחידת האוטונומיה/קו התפר) כמו כן עבדתי בעבר במע”צ.

בשני התפקידים שבהם עבדתי עברתי את כל הליך הקבלה לעבודה כנדרש וכראוי. עמדתי בהצלחה במבחנים בכתב ובמבחן סופי לפני ועד בוחנים ,כמקובל במכרז לפי חוקי הנציבות . המכרז שאותו עברתי במע”צ היה לתפקיד ממונה בטחון ובטיחות בנפת עזה.

חשוב לי לציין ואף להדגיש: עבדתי שנים אחדות כרכז בכיר ביחידת הפיצו”ח. במהלך עבודתי שם עברתי הכשרות וקורסים רבים ומגוונים; כמו כן עסקתי בחקירות, היות שהיחידה הייתה ממונה על יישום פיקוח מעבר תוצרת חקלאית ויטרנריה משטחי הרשות ושטחי ישראל .

בסוף שנת 2007 נבחנתי שוב והגעתי לשלב הסופי במכרז של הנציבות.

לפני כשנה נבחנתי בנציבות שירות המדינה בתפקיד של רכז בכיר (חוקר-הכיפה) במשרד התמ”ת לתפקיד אשר משמש נשוא מכתב זה. מסיבות שונות – נסתרות מבינתי – במבחן הסופי ועדת הבוחנים לא מצאה לנכון להמליץ אף לא על אחד מהמועמדים לתפקיד. למעשה, הוועדה הגיעה למסקנה שאף לא אחד מהם נמצא מתאים וראוי לתפקיד.

בחודשים האחרונים התקיים מכרז נוסף לתפקיד רכז בכיר (חוקר-הכיפה). הצגתי מועמדות ושלחתי את כל האישורים והמסמכים הנדרשים על ההשכלה וניסיון תעסוקתי קודם. מספריהם הסידוריים של המכרזים הם…….

בימים שלפני המבחן בכתב לקחתי חופש ממקום העבודה ונרשמתי להכנה במכון הדסה בת”א, כדי להגביר את סיכויי לעבור את המבחן בהצלחה (מחיר הקורס היה בהחלט לא זול – בלשון המעטה!) במועד המבחן התייצבתי בנציבות כדי לגשת למבחן.

במועד ובמקום זה נאמר לי, שהיות שנבחנתי בעבר והציונים שלי גבוהים, לא כדאי לי להיבחן שוב. ביקשתי שליתר ביטחון יבדקו את גובה הציון. לאחר בדיקה הם חזרו ואישרו שהציון גבוה ושבו והציעו לי לוותר על המבחן. ואכן, לא נבחנתי במבחן, למעט בחלק האחרון שלו, שהוא פרק קטן מאוד במבחן הכולל. לאחר שבועות אחדים קיבלתי תשובה שלילית ממנה עולה, כי הם לא יכולים להמליץ עליי מאחר שלא הגעתי, לדבריהם, לשלב הסופי.

אשר על כן יש לי מספר שאלות:

  1. היות שעברתי כבר פעמיים את המבחנים בכתב בהצלחה וכמו כן את השלב הסופי וכתוצאה מכך התקבלתי לעבודה בשירות המדינה, האם אני לא אמור לקבל פטור מלא מהמבחנים בכתב כתב ולהגיע לשלב הסופי מה עוד שזה בסוף שנת 2007 ?
  2. אני בטוח בסבירות גבוה מאוד שאילו הייתי נבחן במועד הנ”ל הייתי מקבל ציון גבוה והייתי נכלל בחתך שעבר את המבחנים.
  3. בימים האחרונים נודע לי שהנציבות שינו בדיעבד את רף החתך (ממוצע החתך הראשוני ) ובעקבות הורדת הרף נכללים נבחנים שכבר קיבלו הודעה שהם לא הגיעו לשלב הסופי
  4. לא נאמר לי שבמבחן זה יש נבחנים שדורשים לעצמם הקלות משמעותיות ביותר במבחן לדוגמא: כניסה למבחן בחשבון עם מחשבון. אני קיבלתי במבחן של חשבון ציון 8 מתוך 9 כמובן ללא שימוש במחשבון וללא שום הקלות מה עוד שאותו נבחן שקיבל הקלות הוא סטודנט במוסד השכלה גבוה.
  5. היות שהניסיון והשכלה שלי כמו כן קורת החיים לעניות דעתי מתאימים לתפקיד אבקש לשקול את הכללתי במבחן הסופי במכרז זה.

בכבוד רב,
א.ר.נגישות