כתיבת הספד לאח

כתיבת הספד לאח

כתיבת הספד לאח

שלום רב ,

יחד עם אוהביך ויקיריך אני מלווה אותך שמואל היקר, אח גדול ,חבר וגיס אל מנוחת עולם בתחושה של חוסר צדק משווע, שהרי אפילו לא השלמת את מחצית מכסת החיים שקוצבים לאדם האיחולים לאריכות ימים.

חצוי בין היותי מנחם לבין היותי מנוחם אני תוהה כיצד ניתן לנחם ולהינחם בו בזמן, באותן מילות ניחומים, במקום ובזמן שבו מלים לא אומרות מאום, בשעה  עצובה, כבדה ובוכייה שבה אנחנו מביאים אותך, שמואל יקירנו, למנוחת עולמים?

 

שמואל יקר,

היית בחייך אדם שאי אפשר היה לזהות אף לא שמץ מרירות או כעס על הקושי שהחיים הועידו לו. גם בשעות הקשות ביותר, כאשר המחלה השתלטנית כרסמה בך בכל פה – לא זה בלבד שלא איבדת תקווה אלא שנסכת אותה בשואלים לשלומך. כשאמרת שיהיה בסדר האמנת שכך יהיה אף שסביר להניח שחשת בדיוק את ההיפך.

כה טבעית וכה סמלית, כה פשוטה וכה מאפיינת היתה בקשתך רק לפני חודש, כשמלאו לך 56 שנות חיים, כי לא יחגגו לך את היום הזה באופן מיוחד אלא בצלמך ובדמותך- בשקט, בפשטות.

היה לנו קשר מיוחד- חם ועדין. היינו ונישאר חברים בלב ובנפש, שותפים לבילויים משפחתיים אבל בעיקר היית לי אוזן קשבת, אדם שיכולתי לספר לו את כל אשר על ליבי.

המשפחה שגידלת באהבה שאין מידה ושיעור לאמוד את עצמתה היתה כל עולמך. ייחדת לה את כל תעצומות הנפש שלך. שקדת על טיפוחה במסירות שאין בלתה. גידלת שלוש בנות לתפארת. הטמעת בהן את הערכים האנושיים הבסיסיים והחשובים ביותר. כבוד. צניעות. דרך ארץ. התחשבות. חמלה.

מי שראה כיצד ורדה והבנות מטפלות בך בכלל ובשעות וברגעים האחרונים של חייך בפרט, חש וידע כי הוא עד ליחס שלא רק מהווה דוגמה למשפחה חמה ומלוכדת אלא משמש מופת לה.

וכשנולדו הנכדים והנכדות היה אפשר לזהות איך נובע ממך מעיין נובע ושופע של רוך, זרימה של אהבה עצומה שאינה תלויה בדבר. ביחסים שלך עם המשפחה באו לידי ביטוח אהבת האדם המזוקקת וטוּב הלב הנדיר שלך.

אנשים אהבו אותך כי היה פשוט, טבעי ומתבקש לאהוב אותך. היה בך כל מה שמחבב אדם על הבריות. דאגת לזולת בסתר, בצניעות, כעוסק במלאכת קודש, בשליחות אנושית מטעם עצמך.

חוש ההומור שלך היה שזור כחוט השני ברקמת חייך, אשר דעכו בהדרגה אל סופם ואתה כה צעיר.

בטרם יכסה אותך העפר, אני רוצה להגיד לך דבר אחרון שלא הספקתי אבל נכון ומדויק יותר לומר כי לא העזתי לומר לך בחייך. חיי בלעדיך יהיו חסרי וריקים, כמו גם חיי כל מי שמחבקים אותך וכבר מתגעגעים.

נוח בשלום, גיס , אח וחבר.נגישות