דין פרוטה (מבט אחר)

דין פרוטה (מבט אחר)

דין פרוטה (מבט אחר)

אני כופר באמרה – דין פרוטה כדין מאה. לא ולא. דין פרוטה כדין פרוטה ודין מאה כדין מאה. המספר שונה, השווי שונה, הערך שונה, כוח הקנייה שונה. זה לא אומר שצריך לוותר על פרוטה אבל לא בנימוק שדינה כדין מאה. אני מבינה את הרעיון המונח בבסיס ראיית הערך השווה של פרוטה ושל מאה אבל יש הבדל. הבדל גדול. ואני, לפחות, מבדילהיטב בין זו לבין זו, בין הפרוטה לבין המאה. (במאמר מוסגר: ברור שקל לי יותר לוותר על פרוטה מאשר על מאה…).נגישות